Kim Kardashian Attacked By ‘White Powder Bombing’ Female Assailant (Photos)

PHOTO: Kim Kardashian flour bombing